Jdi na obsah Jdi na menu
 


T3 (T3SU)

3. 9. 2013

 

(1)

(1) Souprava vozů T3 ev. č. 6838 + 6837 (r. v. 1973) vyjíždí na lince 17 z vyšehradského tunelu, duben 2002.

Již přes 40 let jsou součástí pražského tramvajového provozu vozy T3 a jejich novější provedení T3SUCS, vyráběné v pražském podniku Vagónka Tatra, závod Smíchov, od roku 1963 známém pod názvem ČKD Praha, závod Tatra Smíchov.

(2) Foto Martin Hobza

(2) Netradičně natřený vůz T3SUCS ev. č. 7126 (r. v. 1985) se ztrácí v bujné vegetaci smyčky Dvorce, kde stojí jako linka 18 v červnu 2004.

Tramvaj typu T3(SUCS) je jednosměrný čtyřnápravový motorový vůz. Spodek vozu je svařovaný z lisovaných a válcovaných nosníků, kostra skříně je z lisovaných profilů z ocelového plechu a jsou k ní přivařeny plechy bočnic a střechy. Čela jsou zhotovena ze skelného laminátu a na ocelovou kostru nalepena. Skříň dosahuje délky 14 000 mm, šířky 2 500 mm a výšky 3 028 mm. V pravé bočnici vozu jsou umístěny troje dveře.

(3)

(3) Vůz T3 ev. č. 6457 (r. v. 1965, budoucí T3R.P ev. č. 8489) na lince 15 u zastávky Nádraží Holešovice v dubnu 2005.

Podvozky jsou dvounápravové, trakční motory jsou v podvozcích uloženy podélně a pružně zavěšeny na příčníku. Tramvaj je ovládána dvěma pedály pro jízdu a brzdu, třetí pedál je bezpečnostní. Zrychlovač zajišťuje podle sešlápnutí pedálu nastavení odporových stupňů. Výkon motorů činí 4x 40 kW, maximální provozní rychlost 60 km/h. Sběračem proudu je pantograf.

(4)

(4) Dvě soupravy T3 na linkách 24 a 10, sólo T3M na lince 15 a další souprava T3 na lince 24 u zastávky Vychovatelna, březen 2004.

Větrání vozu je zajištěno střešními otvory a horními posuvnými částmi oken, vytápění topnicemi pod sedadly, na stanovišti řidiče vlastním teplovzdušným agregátem (kaloriferem).

(5) Foto Petr Král

(5) Vůz T3SU ev. č. 7001 (r. v. 1982, vozovna Strašnice) na lince 25 u zastávky Palmovka, duben 2006.

Projekt vozu T3 byl vytvořen v roce 1959, a to zejména na základě požadavků Dopravního podniku hl. m. Prahy. Tvarové řešení vozu navrhl tovární výtvarník František Kardaus. V roce 1960 zahájil zkušební jízdy v pražské tramvajové síti první prototyp, který byl do provozu s cestujícími nasazen v roce 1961 pod označením evidenčním číslem 6101.

(6)

(6) Souprava vozů T3SUCS ev. č. 7044 (r. v. 1983) a T3 ev. č. 6687 (r. v. 1967) na lince 23 u zastávky Čechovo náměstí, září 2006.

Od roku 1962 probíhala sériová výroba vozů T3, které nahradily předchozí typ T2 vyráběný sériově od roku 1957. Počet vozů T3 v Praze prudce stoupal. V roce 1962 jich bylo v provozu 71, v roce 1964 302. V tomto roce byl zahájen provoz v soupravách. Protože dveře zadního (řízeného) vozu nebylo zpočátku možné ovládat ze stanoviště řidiče v prvním voze ani ze stanoviště průvodčího, byly soupravy obsazovány čtyřčlennou vlakovou četou - řidičem, v každém voze jedním průvodčím a pomocníkem na stanovišti řidiče zadního vozu, který otevíral a zavíral dveře.

(7)

(7) Souprava T3SUCS ev. č. 7088 + 7089 (r. v. 1985) na lince 1 u zastávky Kamenická, únor 2006.

V roce 1966 už bylo vozů T3 520 ks, o dva roky později 630 a v roce 1970 670. V roce 1974, kdy byl ukončen provoz starých dvounápravových tramvají, dosahoval počet vozů T3 čísla 838. Poslední "té trojky" byly do Prahy dodány roku 1976, kdy bylo v inventárním stavu 908 těchto vozidel. V tomto roce byla zcela ukončena výroba vozů T3 pro ČSSR a počítalo se s jejich náhradou modernějšími typy. Protože se však nepodařilo zahájit výrobu nového vozu, který by vyhovoval všem odběratelům, byly dodávky T3 pro Československo v roce 1982 obnoveny vyčleněním z exportního provedení pro Sovětský svaz. Vozy dodávané od tohoto roku byly označovány nejprve jako T3SU, po upravení pro domácí provozy T3SUCS. Nejvýraznější změnou oproti původním T3 je u těchto vozů zcela uzavřené stanoviště řidiče s posuvnými dveřmi a čelní orientace s číslem linky krytá sklem (s vkládáním čísla zevnitř). Nové přepážky s posuvnými dveřmi za stanovištěm řidiče byly dodatečně dosazeny také většině vozů T3, takže nyní jsou jimi vybaveny všechny čelní vozy i některé vozy řazené v soupravách jako řízené (druhé).

(8)

(8) Souprava T3SUCS se zadním vozem ev. č. 7038 (r. v. 1983) na mimořádné lince X-A v zastávce I. P. Pavlova, prosinec 2002.

Původní pražské vozy T3 obsadily souvislou číselnou řadu 6101 - 6992, vozy T3SU a T3SUCS byly označeny čísly 7001 - 7292Poslední tramvaje T3SUCS byly vyrobeny v roce 1989 a zprovozněny o rok později. Ve výrobě byly nahrazeny tříčlánkovými vozy KT8D5. V roce 1990 provozoval pražský dopravní podnik 550 vozů T3 a 291 vozů T3SU+T3SUCS.

(9)

(9) Vůz T3SU ev. č. 7012 (r. v. 1982) na lince 25 mimořádně u zastávky Výstaviště, únor 2006.

V průběhu výroby byly vozy různých provedení T3 upravovány na základě zkušeností s provozem předchozích vozidel. Různé úpravy vozů prováděl v průběhu jejich dlouhého provozu i dopravce. Nejstarší vozy měly například odlišné provedení bočních oken, čelní dvoudílná skla Sekurit, stanoviště průvodčího mezi prvními a druhými dveřmi nebo čalouněná sedadla. Typické laminátové sedačky byly do vozů umísťovány od konce roku 1963 a jsou uspořádány do dvou řad, takže míst k sezení je 24 a k stání 138. Vozy T3SU ev. č. 7001 - 7020 byly v roce 1982 dodány se třemi řadami sedadel (dvěma vpravo a jednou vlevo ve směru jízdy). Posledním vozem se třemi řadami (a 34 místy k sezení) je ev. č. 7003.

(10)

(10) T3 ev. č. 6777 (r. v. 1971) v podkladové "pohřební" barvě odstraněného celovozového reklamního nátěru jako řízený na konečné zvláštní linky 30 Sídliště Řepy, srpen 2006.

Vyřazování tramvají T3 začalo probíhat v roce 1985, tedy v době, kdy se vozy tohoto typu ještě vyráběly (v provedení T3SUCS). V tomto roce byl zlikvidován první prototyp ev. č. 6101 z roku 1960. V roce 1985 bylo v provozu 711 vozů T3 (bez T3SUCS), v roce 1990 550 a v roce 1995 448. Roku 2006 se dožilo už jen 110 těchto vozů a jejich počet se nadále snižuje. Z původních 291 vozů T3SUCS sloužilo na počátku roku 2006 ještě 289.

(11)

(11) Vůz T3 jako záloha ve smyčce Dvorce, duben 2002.

Na výrazně klesajícím počtu vozů T3 se nepodílí pouze vyřazování, ale také (v posledních letech převážnou většinou) modernizace. Prvních 102 tramvají bylo rekonstruováno na typ T3M už v letech 1976 - 1981. Na přestavbu byly použity vozy T3 z novějších sérií z let 1971 - 1976 (označených ev. č. 6756 - 6992). Jejich vzhled zůstal nezměněn, pouze byla dosazena tyristorová výzbroj TV 1.

(12)

(12) T3SU ev. č. 7003 se třemi řadami sedadel jako řízený vůz soupravy linky 22 v obratišti Nádraží Hostivař, leden 2005.

V roce 1991 byla do tramvaje T3 ev. č. 6551 umístěna tyristorová výzbroj TV 8 a vůz byl pak označen jako typ T3G s číslem 8201. Zrušen byl v roce 1996. V roce 1994 byl na T3G rekonstruován také vůz T3SUCS ev. č. 7007, který obdržel ev. č. 8200 a v provozu je dosud. V letech 1994 - 1998 byla T3 ev. č. 6329 rekonstruována na T3Re 8205 (v provozu 1999 - 2005, v únoru 2006 rozebrána). Dalším ojedinělým pokusem o modernizaci bylo dosazení výzbroje TV Progress a později TV Europulse do vozu T3 6554, který byl v provozu se svým původním evidenčním číslem jako typ T3A v letech 2000 - 2005.

(13) Foto Michal Vrobel

(13) T3 ev. č. 6580 (r. v. 1966) z linky 21 odstavená ve smyčce Nádraží Braník 24. června 2002 po srážce pěti vlaků u zastávky Černý kůň. Vůz nebylo po nehodě možno rekonstruovat a byl vyřazen.

(14) Foto Michal Vrobel

(14) Při nehodě 24. června 2002 zničený vůz T3 ev. č. 6580 (r. v. 1966) z linky 21 v obratišti Nádraží Braník. Nehoda si vyžádala 18 zraněných a zastavení provozu na trati z Braníka do Modřan na 6 hodin.

Od roku 2000 probíhají rekonstrukce vozů T3 (výjimečně i T3M) na typ T3R.P. Na tyto rekonstrukce jsou přistavovány různé vozy včetně těch nejstarších, některé tramvaje tak modernizací procházejí ve věku přes 40 let. Rekonstruováno bylo také 5 vozů z prvního roku sériové výroby - 1962 (ev. č. 6124, 6138, 6139, 6142 a 5514 - ex 6140). Vnější vzhled vozů T3R.P je oproti původním T3 změněn jen minimálně.

(15)

(15) V současnosti nejstarší T3 v provozu - ev. č. 6509 z r. 1966 - jako řízený vůz v soupravě linky 17 na Staroměstské, prosinec 2005.

(16)

(16) V současnosti nejstarší T3 v provozu - ev. č. 6509 z r. 1966 - v obměněném reklamním nátěru Samsung jako řízený vůz v soupravě zvláštní linky 30 v zastávce Blatiny, srpen 2006.

Další kapitolou v historii vozů T3 jsou rekonstrukce s náhradou původní skříně, tedy v podstatě novostavby s použitím podvozků z původních vozů, případně některých dalších původních dílů. V roce 1998 byl takto "rekonstruován" vůz T6A5.3 ev. č. 8600 s použitím skříně vozu T6A5 a od roku 2003 vozy T3R.PV se skříní Var CB3 z Krnovských opraven a strojíren. Tyto vozy jsou vzhledově původním T3 velmi podobné. V roce 2006 mají být poprvé v Praze dosazeny skříně Var CB3LF, které umožní vytvoření částečně nízkopodlažních vozidel T3R.PLF, jež však budou mít stále klasický vzhled T3.

(17)

(17) Souprava kobyliských T3 ev. č. 6888 + 6889 (oba r. v. 1974) přijíždí na lince 17 do zastávky Staroměstská, květen 2006.

(18)

(18) T3 ev. č. 6894 (r. v. 1974, vozovna Kobylisy) vyjíždí na lince 25 ze zastávky Malovanka v červenci 2006.

Vozy T3 jsou dnes v Praze k vidění nejen v běžném provozu, ale i jako muzejní. V roce 1984 byl po vyřazení z provozu zachován pro muzejní účely vůz ev. č. 6149 z roku 1962. V letech 1989 - 1990 byl rekonstruován do původního provozního stavu z roku 1962.

(19)

(19) Souprava vokovických T3SUCS ev. č. 7098 + 7099 (r. v. 1985) v celovozovém reklamním nátěru na konečné linky 8 Podbaba, červen 2006.

(20)

(20) Souprava T3 ev. č. 6828 + 6831 (r. v. 1975, vozovna Kobylisy) v celovozovém reklamním nátěru na lince 17 v zastávce Nádraží Modřany, červen 2006.

V letech 1997 - 2003 byl do původního provedení rekonstruován také takzvaný předsunutý vůz (druhý prototyp) ev. č. 6102 z roku 1962 vyřazený v roce 1996, který slouží pro smluvní jízdy.

(21)

(21) Stanoviště řidiče vozu T3 ev. č. 6777 (r. v. 1971), prosinec 2004.

(22)

(22) Dnes již raritní uvedení počtu míst k sedění a k stání a maximální rychlosti nad stanovištěm řidiče vozu T3 ev. č. 6777 (r. v. 1971), prosinec 2004.

Tramvaje T3 jsou v součanosti vypravovány do provozu s cestujícími z vozoven KobylisyStrašnice a Vokovice a tramvaje T3SUCS z vozoven StrašniceVokovice a Žižkov.

(23) Foto Martin Hobza

(23) Interiér vozu T3SU ev. č. 7018 (r. v. 1982) se třemi řadami sedadel, březen 2003.

Nejstaršími T3 v původním provedení jsou v provozu s cestujícími vozy ev. č. 6509 a 6514 z roku 1966. Mezi pracovními vozy (zejména mezi druhými vozy souprav pro výcvik řidičů) je ještě několik vozidel z prvního roku sériové výroby 1962.

(24) Foto Petr Král

(24) Strašnická T3SU ev. č. 7010 (r. v. 1982) při zkušební jízdě v zastávce Malostranská, červen 2006.

(25)

(25) Souprava strašnických T3 se řízeným vozem ev. č. 6514 (r. v. 1966) na lince 26 u zastávky Vltavská, květen 2006.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář